Dang Van LamϣBinh DinhӮùھ

Dang Van LamXBinh DinhӮùھ
ݵˣnguyen huy hoan

ͨYngZhnX֤1749/GP-TTTT
Ϣ2017428F

Yַ12HoԢM6ML6-12VinhomesL
Me Tri WardNam Tu Liem

Din0847 100 247 /ʼ

ZngB4¥ – Xng
Duong Dinh ngheJi – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-